مقاله الگوبرداري يا خلاقيت در بازآفريني کمدي الهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۹ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: الگوبرداري يا خلاقيت در بازآفريني کمدي الهي
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله هنر متعالي
مقاله الگوبرداري
مقاله تخيل
مقاله الهام و مکاشفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي بهجت السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمدي الهي دانته و سيرالعباد الي المعاد سنايي دو الگوي سفر معنوي و روحاني به دروني ترين لايه هاي نفس و عوالم پس از مرگ آدمي است. شناخت و معرفت فلسفي و ديني‏‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ًًََُُِ، قوه تخيل، مکاشفه عرفاني، توجه به واقعيت موجود و آنچه بايد بعد از اين تحقق يابد، در ‏‎اين دو اثر چنان با هم گره خورده اند که اجازه داوري خردمندانه درباره حالت خواب يا بيداري، هوشياري يا ناهوشياري مولف را به مخاطب نمي دهد. آيا سنايي الهام بخش دانته در کمدي الهي است؟ چرا با وجودي که ارداويراف نامه، رساله الغفران معري از شرق و اوديسه هومر و بخش هايي از انجيل از غرب، متون الهام بخش دانته در شاهکار ادبي اش بوده است، ولي هم سويي هاي سير العباد الي المعاد سنايي با کمدي الهي بيش از ساير متون است؟ البته جدا از اينکه سنايي بيشتر آفريدگار تحول سبکي و دانته آفريدگار تحول زباني است و شايد شهرت و محبوبيت جهاني دانته در کمدي الهي به عنوان يک شاهکار ادبي مانع ارزيابي اين اثر با سير العباد الي المعاد سنايي گردد که چندان برجسته نيست.
اين جستار با تحليل کمدي الهي به عنوان اثري که واقعيت و خيال را درآميخته است، ضمن مقايسه آن با کتاب هاي همسان خود درگذشته، بيشتر تاکيد بر بيان عوامل دروني زمينه ساز آن دارد و کوششي در حوزه ادبيات تطبيقي است.