سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدعلی رجبی – کارشناس مهندسی صنایع وکارشناس ارشد مدیریت اجرائی مدیر عامل شرکت مهند

چکیده:

یکی از موضوعات بسیار مهم در فرایند مدیریت پروژه ،خصوص ا " پروژه های شهری با توجه به گستردگی وپیچیدگی پروژه های مذکور ، بهره مندی از بهترین تجارب وهمچنین دانش اندوخته شده در پروژه ها ی قبلی ویا مشابه اجرا شده می باشد .
با توجه سهم سه عنصر اصلی در اجرای پروژه های شهری شامل کارفرمایان ، مشاورین و مجریان ( پیمانکاران ) لزوم استفاده از یک مدل سیستماتیک و جامع جهت استفاده از دانش و بهترین تجارب
موجود آشکار می گردد . آنچه مسلم است در پروژه های درون شهری بدلیل وجود عناصر حساس و تاثیرگذار در اجرای پروژه ها مانند عوامل زیست محیطی، انسانی، فنی ولزوم رعایت استانداردهای کمی وکیفی ، استفاده از دانش و تجارب نهفته موجود نزد عناصر اجرائی پروژه ها در موفقیت وبهبود عملکرد پروژه های مذکور بسیار تاثیرگذ ا ر می باشد .
الگوی مدیریت دانش بعنوان روشی سیستماتیک در ذخیره سازی واستقرار دانش خلق شده درون وبرون سازمانی وتوزیع وانتشار ان وهمچنین الگوبرداری ( ترازیابی ) بعنوان ابزاری موثر وخاص جهت شناسائی تجارب برتر ، بکارگیری وانطباق آن در سازمان وپروژه های موجود در مسیر دستیابی به بالاترین سطح عملکرد، بصورت بسیار گسترده در سطح جهان خصوص ا " سازمانهای پروژه محور در حال استفاده می باشد درحقیقت هدف اصلی الگوبرداری دانش محور ، گسترش مشارکت سازمانها وعناصر سه گانه اجرائی پروژه ها با یکدیگر وشرکتهای مشابه خارجی در استفاده به ینه از تجارب برتر یکدیگر در راستای بهبود عملکرد وایجاد ارزش جهت سازمان می باشد بنابراین مقاله مذکور به معرفی روش اجرائی الگوبرداری دانش محور با استفاده از متدولوژی تلفیقی
الگوبرداری و مدیریت دانش و همچنین چگونگی استفاده از این متدولوژی در مدیریت پروژه های شهری وسایر حوزه های مدیریت شهری خواهد پرداخت