مقاله الگوريتمي براي انداز ه گيري قابليت خدمت رساني زنجيره هاي تامين، با رويکرد MCDM فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: الگوريتمي براي انداز ه گيري قابليت خدمت رساني زنجيره هاي تامين، با رويکرد MCDM فازي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجيره هاي تامين
مقاله رضايت مشتري (خدمت رساني)
مقاله غربال سازي فازي SCOR مدل فازي
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کزازي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: زنگويي نژاد ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله ارايه الگوريتمي بر پايه رويکرد تصميم گيري چند معياره فازي، به منظور اندازه گيري قابليت خدمت رساني زنجيره هاي تامين در راستاي افزايش رضايت مندي مشتريان است .براي اين منظور، در ابتدا شاخص هاي ارزيابي عملکرد از طريق مرور پيشينه تحقيق در خصوص عملکرد و خدمت رساني زنجيره هاي تامين، شناسايي شدند، سپس، براي انتخاب شاخص هاي مناسب به منظور اندازه گيري قابليت خدمت رساني زنجيره هاي تامين، از تکنيک غربال گري فازي استفاده شد .علاوه بر اين، ضريب اهميت نسبي هر يک از شاخص هاي منتخب با استفاده از تکنيک فرايند تحليل فازي براي رتبه بندي عملکرد زنجيره هاي تامين TOPSIS سلسله مراتبي فازي تعيين شد و از تکنيک در ايجاد رضايتمندي مشتري استفاده شد. در گام پاياني، ضمن قطعي سازي مقادير فازي شاخص هاي منتخب در قالب چهار مولفه اصلي، اندازه قابليت خدمت رساني هر زنجيره تامين بر روي نمودار چهار وجهي ترسيم گرديد. اجراي الگوريتم پيشنهادي در يک مطالعه موردي نشان داد که اين چارچوب از کارايي و اعتبار عملي بالايي برخوردار است.