مقاله الگوريتمي براي تعيين پارامترهاي سيم پيچ و بانك خازن با استفاده از روش اجزا محدود با هدف به كارگيري در فرآيند شكل دهي الكترومغناطيسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: الگوريتمي براي تعيين پارامترهاي سيم پيچ و بانك خازن با استفاده از روش اجزا محدود با هدف به كارگيري در فرآيند شكل دهي الكترومغناطيسي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكل دهي الكترومغناطيسي
مقاله انبساط استوانه
مقاله بانك خازن
مقاله سيم پيچ
مقاله روش اجزا محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاندايي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين پارامترهاي سيم پيچ و بانك خازن در فرآيند شكل دهي الكترومغناطيسي، يكي از مشكلات كاربردي اين فرآيند محسوب مي گردد. در اين مقاله، الگوريتمي براي محاسبه شدت جريان پالسي دستگاه به ازا پارامترهاي مختلف سيم پيچ و بانك خازن ارايه مي گردد. در اين روش ابتدا يك حدس اوليه براي فركانس زاويه اي جريان و مشخصات بانك خازن در نظر گرفته مي شود. سپس با استفاده از روش اجزا محدود و يك حلقه تكرار محاسباتي، مشخصات دقيق بخش موثر پالس جريان به دست مي آيد. در اين مقاله مساله انبساط الكترومغناطيسي استوانه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن با نتايج تجربي گرفته شده از مراجع مقايسه مي گردد. اين مقايسه انطباق قابل قبولي را بين نتايج محاسبه شده و تجربي نشان مي دهد.