مقاله الگوريتمي عددي براي حل يک مساله معکوس با استفاده از روش تفاضلات متناهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: الگوريتمي عددي براي حل يک مساله معکوس با استفاده از روش تفاضلات متناهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسايل سهموي مستقيم و معکوس
مقاله روش تفاضلات متناهي ضمني
مقاله روش کرانک
مقاله نيکلسون
مقاله پايداري
مقاله سازگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيدفر عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 در اين مقاله يک مساله هدايت گرمايي معکوس بررسي مي شود. در اين مساله علاوه بر تابع مجهول در معادله گرما، يکي از شرايط کرانه اي مساله نيز مجهول است. براي حل اين مساله معکوس از يک شرط اضافي در يک نقطه داخلي ناحيه مفروض مساله استفاده مي شود. با استفاده از روش تفاضلات متناهي يک الگوريتم عددي براي حل مساله ارايه و سپس پايداري و سازگاري اين روش عددي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بخش انتهايي مقاله چند مثال مطرح و با استفاده از اين الگوريتم، حل عددي آنها ارايه مي شود.