مقاله الگوريتمي کارا براي دسته بندي واحدهاي تصميم گيرنده در تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۴۰ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: الگوريتمي کارا براي دسته بندي واحدهاي تصميم گيرنده در تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله دسته بندي
مقاله واحدهاي تصميم گيرنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: محرابيان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تشخيص و افراز واحد هاي تصميم گيرنده به مجموعه واحدهاي کارا و نا کارا (و انواع آنها) با استفاده از مدلهاي تحليل پوششي داده ها (DEA)از مباحث مهم و مورد توجه بوده است. ترال (۱۹۹۶) با استفاده از روش دو مرحله اي و با استفاده از مدل اندرسونو پيترسون الگوريتمي به اين منظور ارايه نموده است. در اين مقاله با ارايه الگوريتمي جديد به اين مهم مي پردازيم. همگرايي الگوريتم جديد و کارا بودن آن مزيت ايي الگوريتم را در قياس با الگوريتم ترال نشان مي دهد. نتايج اجرا هر دو الگوريتم روي دسته هاي متفاوتي از حوزه داده ها نشان داده شده است. بخش تجزيه و تحليل نتايج به آناليز يافته ها مي پردازد.