مقاله الگوريتم ابتكاري اولويت بندي طرحهاي توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۸۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: الگوريتم ابتكاري اولويت بندي طرحهاي توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات توسعه شبكه
مقاله توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع
مقاله طراحي استاتيك شبكه
مقاله طراحي ديناميك شبكه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري فرود اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي‌ حسين‌
جناب آقای / سرکار خانم: گلسازشيرازي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آسيايي خدارحم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج مطالعه در زمينه طراحي شبكه هاي انتقال و فوق توزيع، ارايه پيشنهادهايي براي ايجاد پست هاي جديد، توسعه برخي از پست هاي موجود و ساخت خطوط جديد است. اين طرحها با توجه به نيازهاي فني شبكه و معمولا بدون در نظر گرفتن محدوديت هاي منابع مالي پيشنهاد مي شود. وجود محدوديت در منابع مالي، يكي از دلايل لزوم رتبه بندي طرحهاي توسعه شبكه است. در اين مقاله الگوريتمي پيشنهاد شده كه با در نظر گرفتن معيارهاي فني و اقتصادي، شاخص هايي مناسب را براي اولويت بندي طرحهاي توسعه شبكه هاي انتقال و فوق توزيع ارايه مي كند. اين الگوريتم همچنين مي تواند يكي از نقص هاي روشهاي طراحي استاتيك شبكه هاي قدرت را نيز تا حدي برطرف كند. پس از انجام مطالعات استاتيك يا ديناميك توسعه شبكه هاي قدرت، از اين الگوريتم به عنوان مكملي براي آنها نيز مي توان استفاده كرد.