مقاله الگوريتم جديدي براي خوشه بندي داده ها با استفاده از تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۲۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: الگوريتم جديدي براي خوشه بندي داده ها با استفاده از تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله خوشه بندي با استفاده از DEA
مقاله مدل هاي CCR و BCC
مقاله تابع توليد قطعه قطعه خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژياني رضايي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخيرا روش جديدي براي خوشه بندي داده ها، توسط گو و همکارانش در [۱۳] ارايه شده است، که از تحليل پوششي داده ها (DEA) براي خوشه بندي استفاده مي کند. اين روش، براي خوشه بندي داده هايي با مولفه هاي ورودي و خروجي، از توابع توليد قطعه قطعه خطي به دست آمده از مدل هاي DEA استفاده مي کند. اما الگوريتمي که به اين منظور پيشنهاد شده است، به دليل وجود جواب هاي چندگانه براي مدل هاي DEA، يک مشکل اجرايي دارد. لذا در مقاله حاضر، مشکل الگوريتم مذکور تشريح و الگوريتم جديدي جهت خوشه بندي صحيح يک گروه از داده ها با استفاده از DEA، ارايه خواهد شد.