مقاله الگوريتم مورچگان پيوسته در بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چند مخزني، مطالعه موردي: مخازن حوزه کرخه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۸۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: الگوريتم مورچگان پيوسته در بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چند مخزني، مطالعه موردي: مخازن حوزه کرخه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوريتم مورچگان پيوسته
مقاله الگوريتم ژنتيک
مقاله چندمخزني
مقاله بهينه سازي
مقاله بهره برداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني داريان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي اميرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، مدل سازي بهره برداري از سيستم هاي پيچيده چندمخزني به روش الگوريتم جامعه مورچگان ACOR و مقايسه آن با الگوريتم ژنتيک GA به عنوان يکي از قوي ترين الگوريتم هاي مطرح در اين زمينه بود. در اين راستا، از الگوريتم هاي GA و ACOR براي تعيين ميزان بهره برداري بهينه درازمدت در يک سيستم سه مخزني واقع در حوزه آبريز کرخه استفاده شد. سيستم مورد نظر در اين تحقيق يک سيستم چندمخزني خاص بود. به اين مفهوم که علاوه بر بهينه نمودن ميزان خروجي از هر مخزن، لازم بود تخصيص بهينه بين چهار منطقه کشاورزي به منظور تامين نياز آبياري به طور همزمان انجام شده و نيازهاي زيست محيطي نيز در هر بازه رعايت گردد. از الگورتيم مورچگان تعداد محدودي کاربرد در زمينه منابع آب يافت مي شود، اما از کاربرد ACOR موردي به چشم نمي خورد. لذا برعکس روش GA کارايي روشهاي مبتني بر جامعه مورچگان در حل مسايل منابع آب در حد مناسب ارزيابي نشده است. در اين تحقيق ACOR به عنوان جديدترين روش از الگوريتم هاي جامعه مورچگان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. سپس، عملکرد اين الگوريتم با GA مقايسه  شد. نتايج اين بررسي نشان  داد که الگوريتم ACOR با افزايش تعداد متغيرهاي تصميم، علاوه بر افزايش زمان محاسبات، با کاهش ميزان بهينگي مواجه خواهد شد و بدون ايجاد تمهيداتي، ACOR از حل مسايل پيچيده منابع آب ناتوان خواهد بود. براي غلبه بر بخشي از اين مشکل، تکنيک هاي خاصي معرفي شد و در الگوريتم ACOR استفاده گرديد. اين تکنيک ها قادراند زمان محاسبات را به صورت قابل توجهي کاهش داده و نتايج را به طور محسوسي بهبود بخشند.