سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام مهدوی – دانشگاه تهران

چکیده:

صورتهای مختلف الگوریتمهای بهینه سازی تصادفی و کاربردهای متنوع آنها در مقالات مختلف مورد بحث قرار گرفته و می گیرد . در این مقاله دو گروه از این الگوریتمها، بنامهای تکاملی و ژنتیک را معرفی نموده، معایب و مزایای آنها نسبت به روشهای قطعی ] [١ را بر خواهیم شمرد . مسئله تخمین پارامترهای ۲ مدل یک سیستم در تمامی حوزه های مختلف علوم ( قدرت، کنترل و …) حائز اهمیت می باشد . و بهمین منظور نیز روشهای مختلفی ابداع گردیده است .
یکی از کاربردهای مفید و ارزنده الگوریتمهای تصادفی در مسئله تخمین پارامترها می باشد . که در اینجا بهمراه چ ند م ثال، به تشریح آن خواه یم پرداخت .