سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدعلی طیبی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ ریاضی و علوم
مهدی تشکری هاشمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ ریاضی و علوم کامپیوتر
علی محدث خراسانی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدهٔ ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده:

فضای بلاگ اکنون تبدیل به یکی از پرکاربرترین بخشهای وب شده است. دلیل این مدعا ایجاد ر وزانه بیش از پنجاه هزار بلاگ در وب میباشد. علیرغم گسترش ر وزافزون فضای بلاگ، توانایی موتورهای جستجو در پاسخ به پرسوجوهای مرتبط به فضای بلاگ کاربران مناسب و راضیکننده نیست. دلیل اصلی این مساله کارایی کم الگوریتمهای رتبهدهی مربوطه میباشد. به همین دلیل الگوریتمهای متفاوتی جهت رتبهدهی بلاگها ارائه شده است. الگوریتمهای ارائهشده برای این منظور بر پایه الگوریتمهای رتبهدهی صفحات وب مبتنی بر تحلیل پیوند هستند. به همین سبب در این مقاله ابتدا الگوریتمهای رتبهدهی مربوط به صفحات وب را معرفی و سپس الگوریتمهای رتبهدهی ارائهشده برای صفحات بلاگ را بررسی مینماییم.