سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رجبعلی – آزمایشگاه سیستم های نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه سیستم های نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل

چکیده:

در سالهای اخیر ، تحقیقات درباره مسئله تخصیص کانال در شبک های موبایلی سلولی رشد چشمگیری داشته است. علت اصلی این رشد پیاده سازی وسیع شبکه های مخابراتی بی سیم و ارتباطات ماهواره ای می باشد. یکی از مسائل مهم در شبکه های موبایلی سلولی مساله تخصیص کانال می باشد. در این مقاله در ابتدایک الگوریتم ژنتیکی جدید برای حل مساله تخصیص کانال در شبکه های موبایل سلولی پیشنهاد میشود که دارای عملکرد بهتری از نظر تعداد تکرارها نسبت به الگوریتم های ژنتیکی کلاسیک می باشد. سپس با ترکیب این الگوریتم و مدل اتوماتای سلولی الگوریتمی که در آن سرعت اجرای هر تکرار افزایش داده شده است ارایه میگردد.در اینمقاله همچنین مکانیزمیبه نام بازچینی مطرح شده است که در فواصل مشخص به تغییر همسایگی ها و ایجاد ارایش جدید در سلولها می پردازد. مزیت استفاده از این مکانیزم از یک طرح کم نمودن احتمال انتخاب های اتفاقی و ازطرف دیگر کاهش تعداد همگراییهای زودرس و نامطلوب در همسایگی هاو ایجاد فرصت های جدید برای افراد مناسبتر برای زاد وولد با یکدیگر می باشد.