سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند طرزجان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده برق
مرتضی خادمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه برق

چکیده:

عیوب تیز از قبیل ترک ها و خال ها، معمولا در تصویر ساختارهایی با عرض کم و کنتراست بالا بوجود می آورند . از این رو، عملگرهای ریخت شناسی ابزاری مناسب برای آشکارسازی آنها هستند . در این مقاله الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوبِ تیز کاشی ها با استفاده از عملگرهای ریخت شناسی و الگوریتم های ژنتیکی، ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی دارای دو مرحله است . در مرحله استخراج ویژگی یک الگوریتم ژنتیکی سریع با استفاده از تصویر یک یا چند کاشی مرجع بدون عیب ، ماسکی بهینه برای عملگر ریخت شناسی CO پیشنهاد می کند. در مرحله بازرسی عیوب تیز با استفاده از ماسک بهینه ای که در مرحله قبل بدست آمد، استخراج می گردند. با اینکه این الگوریتم از حجم محاسبات کمی برخوردار است ، اما دقت قابل قبولی دارد. شبیه سازی ها نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با رو ش های کانوولوشنی از دقت و قابلیت انعطاف بیشتری برخوردار است.