سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعیده برقی نیا – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران
پویا انصاری مهر – پژوهشکده برق – پژوهشگاه نیرو تهران – ایران

چکیده:

به مجموعه فعالیت هایی که برای بازگرداندن شبکه به حالت عادی پس از وقوع خاموشی صورت می گیرد، بازوصل ۱ سیستم قدرت می گویند که عبارت است از استقرار مجدد نیروگاهها و وصل دوباره خطوط انتقال و مصرف کننده ها . این روند باید در کمترین زمان ممکن و بدون ایجاد خطای مجدد یا آسیب رساندن به تجهیزات انجام پذیرد . یکی از قدمهای اساسی در راستای رسیدن به طرح
بازوصل، تعیین توالی راه اندازی بهینه نیروگاهها می باشد . در این مقاله، روشی ابتکاری برای این مهم براساس نسبت کلتولید واحد به زمان راه اندازی آن (p/t)ارائه شده است به نحوی که در کمترین زمان ممکن، تولید انرژی در طول فرآیند بازوصل به ماکزیمم مقدار ممکن یا مورد نیاز برسد . نتایج اجرای برنامه تهیه شده برروی شبکه۳۹ شینهIEEEو شبکه جنوب شرق از شبکه سراسری ایران ارائه گردیده است