سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق دری نوگورانی – سال دوم دبیرستان علامه حلی تهران
سیدرضا افراز – دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

جستجوی بینایی به دنبال اشیای مختلف رنگی در تصاویر واقعی برای دستگاه بینایی موجودات زنده کاری روزمره و سهل می ب اشد در حالیکه انجام این عمل توسط ماشین امری مهم و مشکل است زیرا در جایی که انسان توانایی حضور ندارد و یا بکارگیری ماشین به صرفه تر است چیزی بایستی نیاز به بینایی را تامین کند دراین مقاله الگوریتمی ارایه می شود که به ما کمک می کند تا با استفاده از یک شبکه عصبی پرسپترون شی با رنگ و شمایی تقریبا مشخص را در یک تصویر بیابیم دراین الگوریتم ابتدا نقاط حساس تصویر که احتمال وجودهدف در آنها زیاد است به طور نادقیق ولی با سرعت زیاد شناسایی می شود.