سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار محمدزاده قمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مهندسین

چکیده:

در این مقاله یک مدل عددی برای حل معادلات میانگین عمقی در حالت دو بعدی ارائه گردیده است که با استفاده ازآن پارامترهای طراحی (سرعت و عمق) و خطوط جریان در پلان بدست می آیند.در این مدل قسمت انتقالی معادلات با استفاده از شمایرئوس سلول روش احجام محود گسسته شده اند و معادلات گسسته شده بر روی یک شبکه و بدون ساختار مثلثی حل شده اند و برای از بین بردن خطاهای عددی نیز از روش لزجت مصنوعی استفاده گردیده است. اثر زبری بستر به همراه آشفتگی جریان نیز در نیروهای کالبدی دیده شده است. مدل بر روی کانال هایی با دیواره های غیرموازی اجرا شده است و برای صحت سنجی جواب ها نیز از نتایج تجربی موجود استفاده شده است .