سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره پورغلامحسین – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آ
همایون مهدوی نسب – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

الگوریتم (LM) Levenberg-Marquardt ) یک روش استاندارد برای مسایل حداقل مربعات غیرخطی بوده و به عنوان ترکیبی از روش نیوتن گوس و بیشترین شیب نزول بیان می شود دراین مقاله اصلاحیه هایی روی الگوریتم Levenberg-Marquardt که برای شبکه های عصبی پیشرو مطرح کرده اند نشان داده شده است. یک اصلاحیه روی شاخص عملکرد و دیگری محاسبه شیب می باشد الگوریتم اصلاح شده یک نرخ همگرایی بهتری در مقایسه با روش LM استاندارد می دهد و محاسبات کمتری تخمین زده شده و حافظه کمتری لازم دارد عملکرد این الگوریتم برروی چندین مثال نشان داده شده است.