سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم شکفته –
امیرمسعود رحمانی –
ماشاءالله عباسی –

چکیده:

کاوش قوانین وابستگی که یکی از مهمترین روشهای دادهکاوی است، به کاوش وابستگیها و ارتباطات پنهان بین دادهها درپایگاهدادههای بزرگ میپردازد و مهمترین عمل در آن یافتن اقلام تکرارشونده است. اقلام تکرارشونده بسته یک روش نمایش خلاصه مهم برای اقلام تکرارشونده است که با توجه به اهمیت آن در سالهای اخیر الگوریتمهای زیادی برای آن مطرح شده است و از پایهایترین آنها الگوریتم A-closeاست. در این مقاله با استفاده از دو تکنیک بهینه "کاهش زمان مرحله هرسکردن" و "کاهش اندازه پایگاهداده" ، الگوریتم A-close+ که بهبود یافته A-close است، مطرح شده است. نتایج آزمایشات نشان داده که الگوریتم ما از نظر هزینه اجرایی نسبت به A-close بسیار بهینه تر است.