سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد ساده – گروه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مرتضی رجبی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یکی از روشهای مهم تشخیص زودهنگام خطاهای ترانسفورماتورهای قدرت تحلیل گازهای محلول درروغن می باشد دراین مقاله یک سیستم ترکیبی جهت تشخیص زودهنگام خطاهای ترانسفورماتور قدرت ارائه شده است در روش پیشنهادی تشخیص خطا به وسیله ترکیبی از شبکه های ANFIS طراحی شده به کمک استانداردهای مختلف موجود در زمینه تحلیل گازهای محلول در روغن انجام می شود شبکه های ANFIS مورد نظر با داده های تولید شده بصورت تصادفی آموزش دیده و با داده های واقعی تست شده اند در روش ارائه شده از ارزش دهی به نتایج تشخیصی روشها جهت درنظر گرفتن نقاط ضعف و قوت آنها استفاده شده است.