سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هیبت اله صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ایران – کردستان – سنندج

چکیده:

تعیین مقدار سفارش دهی یکی از مهمترین و در عین حال یکی از مشکل ترین مسایل مطرح در برنامه ریزی تولید است . این موضوع بطور وسیعی در ادبیات برنامه ریزی تولید مورد بحث قرار گرفته است .در این مقاله به ارائه روش جدید در تعیین مقدار
سفارش دهیبرای دو حالت بدون کمبود و با کمبود می پردازیم که با توجه به روش یرنامه ریزی پویامقدار سفارش دهی بهینه را در هر دوره تعیین می کند.