سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصراله مقدم چرکری –
مهرداد رادمنش –

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای افزایش ظرفیت پنهان سازی اطلاعات در تصویر ارائه شده است . در این روش با استفاده از ضرب ماتریسی سعی کرده ایم ظرفیت پنهان سازی اطلاعات در تصویر را افزایش دهیم . بدینوسیله توانسته ایم بجای اینکه با تغییر یک بیت در تصویر میزبان در مبدا یک بیت در مقصد دریافت کنیم ، این مقدار را افزایش داده و درحدود ۱,۱۵ بیت در مقصد دریافت نمائیم . در این روش ظرفیت و امنیت پنهان سازی اطلاعات بهبود پیدا کرده اند و در عوض پیچیدگی و دقت کاهش یافته اند . در نتیجه کاربرد اصلی روش پنهان کردن یک تصویر درون تصویر میزبان می باشد زیرا تغییرات کوچک در تصویر محسوس نیست .