سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق جمالی – دانشگاه علم و صنعت تهران ایران
علی هوشمندی خوی – دانشگاه علم و صنعت تهران ایران

چکیده:

در این مقاله، الگوریتمی ساده به منظور حذف مولفه dc میراشونده نمایی در سیگنالهای جریان ناشی از خطای اتصال کوتاه معرفی می شود . این روش با تخمین دقیق ثابت زمانی ودامنه مولفه dc میراشونده نمایی ، امکان حذف آن از سیگنال جریان و در نتیجه تخمین دقیق فازور فرکانس اساسیسیگنالهای جریان را فراهم می سازد . به منظور اثبات کارآیی الگوریتم مذکور ، چند آزمون بر روی سیگنالهای جریان ناشی از اتصال کوتاه که توسط نرم افزار EMTP بدست آمده ، انجام شده است که موید عملکرد مطلوب الگوریتم مذکور می باشد