سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شادرخ سماوی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحمدرضا سروش مهر – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
شهرام شیرانی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه McMaster

چکیده:

تخمین حرکت یکی از بخشهای اصلی کد کننده های ویدئویی می باشد. از روشها ساده و موثر در این زمینه، تخمین بلوکی حرکت است. حجم بالای محاسباتی این روش پیاده سازی بلادرنگ آن را با مشکل مواجه می سازد. از این رو تاکنون الگوریتمهای زیادی برای رفع این مشکل ارائه گردیده است. در انی مقاله الگوریتمی سریع در تخمین بلوکی حرکت پیشنهاد میشود. در الگوریتم پیشنهادی با توجه به همیستگی موجود بین جهت حرکت بلوکهای مجاور، جهت حرکت یک بلوک پیشگویی می گردد. سپس با جستجوی محلی درجهت پیشگویی شده، بلوک منطبق تعیین می شود. همچنین در این مقاله، برای تعیین جهت حرکت بلوک مداری بسیار ساده پیشنهاد می گردد. شبیه سازیهای انجام شده با تصاویر استاندارد، نشان دهنده افزایش سرعت بیش از ۴۹ برابر الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم جستجوی کامل است. این درحالیست که کیفیت تصاویر بازسازی شده توسط الگوریتم پیشنهادی حدود ۱٫۸۹Db از برخی از الگوریتمهای سریع بیشتر است.