سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پیمان معلم – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

مهمترین چالش در ردیابی تصویری، تشخیص درست پنجره هدف در تصویر و حرکت دادن دقیق ان همزمان با حرکت هدف در فریمهای متوالی می باشد درروشهای مبتنی بر قالب هدف معمولا از روش جستجوی پنجره هدف در ناحیه کاندیدای وجود هدف به روش تطابق تصویری استفاده می شود دراین روشها حجم محاسبات جستجو با توان دوم ابعاد هدف و ناحیه جستجو متناسب بوده و با افزایش این ابعاد قدرت پردازشی بسیار زیادی در پیاده سازی بلادرنگ مورد نیازخواهد بود به منظور کاهشمحاسبات و امکان پیاده سازی سریعتر روشی جهت تخمین جابجایی هدف قبلا ارائه شده ست درصورتیکه جابجایی هدف در دو فریم متوالی حداکثر یک پیکسل باشد مناسب خواهدبود. دراین مقاله در راستای کم کردن حجم محاسباتی جستجوی پنجره هدف درحالتیکه جابجایی هدف بیش از یک پیکسل باشد روش جستجوی در راستای خاص جستجوی یک بعدی پیشنهاد می شود که در مقایسه با روش متداول جستجوی دو بعدی حجم محاسبات بسیار کمتری دارد.