سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید حمید حسینی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
کامیار محمدی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

چکیده : امروزه با افزایش روز افزون استفاده از بارهای غیر خطی، هارمونیکهای ولتاژ و جریان در شبکه قدرت به عنوان یکی از مسایل مورد توجه مهندسان برق مطرح میاشد . این در حالیست که بسیاری از ادوات غیر خطی موجود در شبکه دارای جریانهای هارمونیکی متغیر با زمان بوده، لذا روش های معمول اندازه گیری و ارزیابی هارمونیک ها که برای طیف هارمونیکی ماندگار مناسب هستند کارایی خود را به تدریج از دست می دهند . روش های معمول اندازه گیری هارمونیک ها همانند تبدیل فوریه گسسته نه تنها دارای نقاط ضعفی به لحاظ پنجره بندی های زمانی هستند بلکه در پیگیری تغییرات زمانی هارمونیکها دچار خطاهای آشکاری می شوند . روش ارایه شده در این مقاله که بر اساس الگوریتم بازگشتی فیلتر کالمن بنا نهاده شده،
برخی از این نقاط ضعف را پوشش می دهد . در این مقاله ضمن بسط الگوریتم کالمن و معرفی روش جدیدی برای خود سنکرون نمودن آن، عملکرد این الگوریتم توسط شبیه سازی های مختلف بررسی شده است .