سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بهلول – مربی، دانشگاه شهید چمران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندس
محمدرضا میبدی – پروفسور، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده م

چکیده:

فرایند خوردگی یکی از مراحل اساسی در ساخت سیستمهای الکترونیکی – مکانیکی کوچک می باشد . فرایند خوردگی معمولاً توسط اتوماتای سلولی شبیه سازی می شود . مشکل عمدة استفاده از اتوماتای سلولی بهنگام سازی همزمان سلولها و لحاظ کردن بیش از یک سلول کریستالی در یک سلول اتوماتای سلولی می باشد . بهنگام سازی همزمان با واقعیت همخوانی ندارد و شبیه سازی بیش از یک سلول کریستالی در یک سلول اتوماتای سلولی از دقت شبیه سازی می کاهد . در این مقاله مدل اتوماتای سلولی پراکنده برای شبیه سازی فرایند خوردگی پیشنهاد می گردد . بررسی و مقایسه نتایج شبیه سازیهای ارائه شده در این مقاله، استفاده از اتوماتای سلولی پراکنده را بعنوان یک مدل مناسبتر برای شبیه سازی فرایند خوردگی تائید میکند