سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ساعد – دانشجوی کارشناسی ارشد اپتوالکترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر، صنایع ا
پیمان معلم – استادیار گروه الکترونیک دانشکده فنی دانشگاه اصفهان

چکیده:

چکیده : در این مقاله یک الگوریتم پردازش تصویر جهت آشکارسازی اهداف نقطهای با کنتراست پایین، سرعت کم ودارای سوسوزنی در تصاویری با نویز زیاد ارائه می گردد . این الگوریتم یک الگوریتم ترکیبی است و شامل دو الگوریتم اصلی و پشتیبان میباشد . الگوریتم اصلی که وظیفه آشکارسازی هدف را بر عهده دارد، از دو قسمت تشکیل شده است . قسمت اول فیلتر مکانی Max-Median جهت حذف زمینه و استخراج نقاط تکین، و قسمت دوم روش آماری Bayesian جهت محاسبه احتمال وجود هدف در هر نقطه می باشد . در الگوریتم پشتیبان که برای حذف کلاترها و کاهش اخطار خطا استفاده می شود، نقشه کلاتر هر چند ساعت یکبار از روی تصاویر ورودی بدست می آید وبا مقایسه نقشه کلاتر با محل اهداف آشکارشده، اهداف کاذب حذف می شوند . آزمایشات فراوانی برروی رشته های تصاویر شبیه سازی شده انجام شده است . و نتایج این آزمایشات نشان می دهد که این الگوریتم قادر است اهداف نقطهای تکپیکسلی با کنتراست پایین، سرعت کم
ودارای سوسوزنی را در زمینههای با نویز زیاد با ضریب اطمینان بالا آشکار بکند .