سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احسان آفریده ثانی – فوق لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نوید نظافتی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آمنه خدیور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل نانوکا وتاکوچی به ارائه یک الگوریتم در جهت اندازه گیری سطح مدیریت دانش، در سازمان پرداخته میشود. یکی ازمهمترین موارد درجهت کسب موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش، شناخت مناسب ازوضعیت دانشی سازمان می باشد. در صورتی که مرحله شناخت به خوبی صورت پذیرد، می توان با اتخاذ استراتژی مناسب و برنامه ریزی مدون، به پیاده سازی فرایندهای مدیریت دانش پرداخت. در این راستا پس از مرور مدل نانوکا و تاکوچی، با استفاده از پرسشنامهمتناسب بامعیار های این مدل، به ارائه الگوریتم ارزیابی مذکور می پردازیم. در انتها نیز نتایج حاصل از این الگوریتم دریک شرکت پژوهشی صنعت پتروشیمی، اورده شده است.