سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم خلیلی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
محمدعلی طینتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
امیر رستگارنیا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

اخیرا مفهوم گفتار قابل استفاده به عوان راه حلی برای پردازش گفتار هم – کانال پیشنهاد شده است. در این مقاله، ابتدا الگوریتمی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته (DWT) برای تشخیصخاصیت پریودیکی یک فریم از سیگنال هم – کانال پیشنهاد شده و در دو مورد از آن استفاده شده است. مورد اول برای بهبود عملکرد تشخیص قسمتهای صدا – دار و تعریف یک معیار جدید برای قابل استفاده بودن سیگنال گفتار هم – کانال و مورد دوم برای بدست آوردن یک سطح آستانه جدید و استخراج قسمتهای قابل استفاده از سیگنال گفتار هم – کانال، همچنین پارامترهای r-correlation به عنوان معیاری برای انتخاب دسته بندی کننده ای fusion آن با الگوریتم پیشنهاد شده برای استخراج قسمتهای قابل استفاده منجر به نتیجه بهتر می گردد معرفی شده است. پس از یافتن دسته بندی کننده مناسب، از یک الگوریتم fusion سادهو کارآمد برای ترکیب نتایج تصمیم این دو دسته بندی کننده استفاده شده است. نتایج بدست امده نشان می دهد که نسبت به الگوریتم های مشابه، الگوریتم پیشنهادی حدود ۷ درصد دارای کارایی بهتری می باشد.