سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد وظیفه دان – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران
حمیدرضا شفیعی – گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از دایورسیتی همیاری در شبکه های مخابراتی بیسیم، یکی از راههای مؤثر بکارگیری دایورسیتی فضایی می باشد، بویژه زمانی که استفاده بیش از یک آنتن درفرستنده و یا گیرنده سیستم مخابراتی عملی و یا مقرون به صرفه نیست . یکی از مسائل مهم در این شبکه ها، انتخاب مناسب ترمینال همیار می باشد . در این مقاله با در نظر گرفتن موقعیت ترمینال همیار، نرخ خطای سیستم را بررسی می کنیم و با استفاده از آن، الگوریتمی برای انتخاب ترمینال و یا ترمینالهای همیار در یک شبکه همیار معرفی خواهیم کرد .