سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا مراغه ای – کارشناس ارشد نظارت بر سواحل سازمان بنادر و کشتیرانی
محمد فریدنیتی – کارشناس ارشد نظارت بر سواحل و صدور مجوز سازمان بنادر و کشتیرانی اداره ک

چکیده:

هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه و ضرورت اندازه گیری ها اندازه گیریهای دریایی در مطالعات مهندسی دریا اعم از طراحی و ساخت سازه های ساحل و دور از ساحل می باشد. در این ارتباط به عنوان نمونه اشاره ای مختصر به نوع و چگونگی اجرای اندازه گیری پارامترهای دریایی بندر امام خمینی گردیده است. قبل از انجام هرگونه اندازه گیری می بایست اطلاعات موجود از طریق ارگانهای ذیربط جمع آوری گردید و در مرحله بعدی نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که وجود ندارد یا به کیفیت آن اطمینان کافی نیست برنامه ریزی نمود. اهداف و پارامترهای مورد اندازه گیری می بایست مشخص شوند چرا که طول اندازه گیری بستگی به پارامترهای مختلف مورد اندازه گیری دارد زمان و مکان اندازه گیری از دیگر موضوعات مهم قابل طرح می باشد فرضا اگر قرار باشد شدت و جهت جریان ماکزیمم اندازه گیری شود، لازم است زمان اندازه گیریها متقارن با حداکثر کشند صورت پذیرد. در انتهای مبحث اول لیستی از ابزارها و روشهای اندازه گیری ارائه شده است. در مبحث دوم که اشاره به اندازه گیریهای بندر امام دارد شرح خدمات تدوین شده بطور مبسوط بیان گردیده و سپس بطور خلاصه به نحوه انجام اندازه گیرهای مختلف اعم از جزرو مد، رسوبات بستر، اندازه گیریهای سرعت و جهت جریان، ردیابی شناورها و تعیین الگوی جریان، اندازه گیریهای سیزده ساعته، اندازه گیری سرعت سقوط ذرات پرداخته شده و نهایتا به کاربرد نتایج حاصل از اندازه گیریها اشاره گردید است.