سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید انجیدنی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
محمدرضا میبدی – مرکز تحقیقات فیزیک نظری، پزوهشکده علوم کامپیوتر، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله یک نسخه تعمیم یافته از الگوریتم بقاء نورو ن ۱اصلاح شده برای تعیین ساخت ار شبکه های عصبی با تعداد لایه دلخواه ارائه و با دو الگوریتم به نامهایS&D و تکراری ۳ مقایسه م یگرد د.. نتایج آزمایشها برتری الگوریتم بقاء تعمی م یافته را در شبک ه های با دو و سه لایه میانی در مقایسه با دو الگوریتم هرس ذکر شده نشان می دهد