سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام آریافر – عضو هیأت علمی بخش مهندسی صنایع ؛ دانشکده فنی و مهندسی ؛ دانشگاه شهید
محمدرضا امین ناصری – دانشیار بخش مهندسی صنایع ؛ دانشکد هفنی و مهندسی ؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به اهمیت مسائل جانمایی تسهیلات در سیستم های تولیدی، هدف از این مقاله ارائه و گسترش الگوریتمی برای جانمایی تسهیلات در سیستم تولید سلولی است که به طور همزمان جانمایی سلول ها را در فضای تولید و جانمایی تسهیلات را در درون سلو ل ها انجام دهد . در این راستا به واسطه پیچیدگی مسأله، الگوریتمی مبتنی بر شبیه سازی بازپختی برای حل آن ارائه می شود. بررسی نتایج این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم وانگ، بهترین الگوریتم موجود، نشان می دهد که نه تنها کیفیت جواب های تولید شده الگوریتم پیشنهادی به مراتب بهتر از کیفیت جواب های الگوریتم و ا نگ است؛ بلکه بسیار سریع تر از الگوریتم وانگ نیز به جواب دستیابی پیدا میکند.