سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر اکبری ازیرانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جبران کننده های تریستوری (SVC) دستگاههای مدن و موثری برای بهبود پایداری دینامیک و گذرای سیستم قدرت هستند، اولین مرح له در استفاده و نصب این دستگاهها در یک شبکه بزرگ مشخص کردن موثرترین مکان نصب این سیستمهاست تا بیشترین استفاده از قابلیتهای آن ها در کنترل شبکه به عمل آید . در این مقاله روشی کامپیوتری برای تعیین بهترین مکان نصب SVC در یک شبکه چند ماشینه از نقطه نظر بیشترین تاثیر در بهبود پایداری دینامیکی و گذرای سیستم قدرت ارائه گشته و نتایج برنامه روی شبکه ۴۰۰ کیلوولت ایران توضیح داده شده است