سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید امیر هادی مینوفام – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوی
اعظم باستان فرد – استادیار، گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

تولید روش های الگوریتمی برای ایجاد نقوش کاشیکاری اسلامی ، کاربردهای این حوزه را در معماری ، هنر و تزیینات توسعه داده است. پژوهشگران در توسعه الگوریتم های کاشیکاری با چالش هایی همچون ارائه الگوریتم های ساده و کاربردی برای توصیف الگوهای پیچیده مواجه هستند. در این روش، از آتوماتای سلولی دو بعدی در زمینه تولید الگوهای خط معلقی استفاده می شود و همسایگی مور تعمیم یافته برای اعمال قوانین مولد الگو به کار می رود. بهره گیری از این روش، به الگوریتم های دقیق و توسعه پذیر برای ایجاد کلمات با حفظ شکل متداول حروف و کیفیت اتصال و انفصال آن ها می انجامد. همچنین تولید نقوش پیچیده تر بر اساس مشابهت ها را میسر می سازد. نتایج حاصل از پیاده سازی الگوریتم ، این روش را برای الگوهای متنوع اسلامی نشان میدهد.