سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی پرنیانی – دانشگاه صنعتی شریف
علی نصیری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

الگوریتم های وفقی معمولا از سیستم جمع آوری اطلاعات (SCADA) برای جمع آوری اطلاعات شبکهبه عنوان ورودی استفاده میکند. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای بارزدایی وفقی به روش محلی ارایه شده است. در این الگوریتم برای بارزدایی به روش محلی از توان حقیقی هر ژنراتور به استفاده شده است. سپس این الگوریتم شبیه سازی شده و نتایج آن باالگوریتم های غیر وفقی و الگوریتم های وفقی ای که بر اساس سیستم SCADA عمل می کند از نظر مقدار بارزدایی و رفتار مینگین فرکانسی بعد از بارزدایی مقایسه شده است.