سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا صادقی گل – کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدعلی اصغر بهشتی شیرازی – استادیار دانشکده برق دانشگاه علم وصنعت ایران
معصومه رحمانی – کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی برای بازیابی تصویر بر پایه محتوای مبتنی بر شکل طراحی شده است که تحدبها و تقعرهای کانتور مرزی شکل در مقیاسهای مختلف را با استفاده از یک ماتریس د و بعدی
نمایش می دهد. تطبیق بهینه بین دو نمایش شکل، با استفاده از برنامه ریزی پویا(dynamic programming)به دست می آید واندازه گیری عدم شباهت بر پایه این تطبیق تعریف م ی شود . الگوریتم پیشنهادی، بسیار مؤثراست و در برابر انواع مختلف تبدیلات از قبیل انتقال، چر خش، انعکاس و مقیاس، مقاوم اس ت. عملکرد بازیابی این الگوریتم، با استفاده از پایگاه داده تصاویر شکل ۷MPEG-که یکی ازبهترین و کامل ترین پایگاههای داده شکل موجود در حال حاضر است، نشان داده شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که، نمایش پیشنهادی، برای شاخص گذار ی و بازیابی در پایگا ه های داده بزرگ، بسیار مفید است.