سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس نیک اختر – کارشناسی ارشد مخابرات سیستم
شاهرخ ولایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تورنتوکانادا

چکیده:

در سالیان اخیر، شبکه های بی سیم به خاطر علاقه فزاینده مردم، رشد بسیار سریعی داشته است. از آنجایی که فراهم آوردنکیفیتسرویس مناسب، برای هر کار امری ضروری است و به خاطر کمبود و محدودیت منابع بی سیم، فراهم آوردن یک الگوریتم زمان بندی عادلانه برای زمان بندی دسترسی به کانال بین کاربرانی که برای دسترسی به یک کانال مشترک رقابت میکنند اهمیت فراوانی دارد. در این جا، مبحث الگوریتم زمان بندی عادلانه برای کانال بی سیم مورد بررسی قرار می گیرد. این الگوریتم باید اولا عدالت را بین جریان های (کاربران) متفاوت با کیفیت سرویس درخواستی متفاوت فراهم آورد و ثانیا با مکانیسم های مناسب هر دوی جریان های حساس به خطار و حساس به تاخیر را حمایت کند. در این مقاله، ابتدا یک مدل سرویس عادلانه تعریف شده و مباحث اصلی در زمان بندی عادلانه بسته ها در شبکه های بی سیم شرح داده می شود. الگوریتمی جدی ارائه میشود، که می تواند عدالت را بین جریان ها برقرار کرده و در ضمن جریان های حساسبه تاخیر و حساس به خطا را به خوبی سرویس دهد. در انتها نتایج شبیه سازی، کارائی بهتر الگوریتم جدید نسبت به الگوریتم های قبلی را نشان می دهد.