سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین کهایی – استادیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

الگوریتم فیلترهای وفقی خرده باند نرمالیزه شده (NSAF) با استفاده از معیار بهینه سازی قید- ضریب و براساس اصل حداقل سازی آشفتگی، همگرایی نسبتاً سریعی را تحت تحریک رنگی از خود نشان م یدهد. در این مقاله، یک معیار طراحی جدید برای فیلترهای وفقی خرده باند نرمالیزه شده پیشنهاد شده است. در این معیار با کاهش مجموع مربع خطای خرده باند تخمینی در هر لحظه، اندازه گام الگوریتمNSAF به روز شده است. الگوریتم پیشنهادی نسبت به NSAFدر خطای حالت دائمی یکسان دارای سرعت همگرایی سریعتر و درسرعت همگرایی یکسان دارای خطای حالت دائمی کمتر می باشد. تاثیر ملاک و الگوریتم پیشنهادی با آنالیز ریاضی و شبیه سازی امتحان شده و مورد تایید قرار گرفته است.