سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهلا نیکبخت – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود میدان هفتم تیر، شاهرود
فاطمه شیردل – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود میدان هفتم تیر، شاهرود
حسین موحدیان – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود میدان هفتم تیر، شاهرود

چکیده:

الگوریتم جستجوی کوانتومی، این اجازه را می دهد که یک بانک اطلاعاتی نامرتب، در مقایسه با روش کلاسیکی جستجو، در مراحل کمتری جستجو شود . به لحاظ کلاسیکی، جستجوی یک بانک اطلاعاتی نامرتب، مستلزم جستجوی خطی است که تعداد دفعات آن O(N) می باشد . الگوریتم گراور که نیاز به (O رادیکال N) مرحله دارد، برای جستجوی یک بانک اطلاعاتی نامرتب، سریعترین الگوریتم کوانتومی ممکن می باشد