سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عصمت راشدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق
حسین نظام ابادی پور، – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق
سعید سریزدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی برق

چکیده:

امروزه از الگوریتمهای جمعیتی مبتنی بر تصادف جهت بهینه یابی استفاده گسترده ای می شود . دسته مهمی از این الگوریتمها با الهام از فرایندهای فیزیکی یا رفتارهای موجودات به وجود آمده اند . الگوریتم بهینه سازی گرانشی از سری الگوریتمهای بهینه یابی است که با الهام از قانون جاذبه و مفهوم جرم شکلی افته است و عامل های جستجوگر مجموعه ای از اجرام می باشند . در این مقاله نسخه باینری این الگوریتم ارایه شده است . نتایج بهینه سازی چند تابع استاندارد، کارایی روش پیشنهادی و نیز برتری الگوریتم گرانشی بر نسخه بهبود یافته الگوریتم بهینه سازی جمعیت ذرات را نشان می دهد.