سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عصمت راشدی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی برق
حسین نظام آبادی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی برق

چکیده:

امروزه از الگوریتمهای جمعیتی مبتنی بر تصادف برای بهینه یابی استفاده گسترده ایمی شود. غالب این الگوریتمها با الهام از فرایند فیزیکی یا رفتار های موجودات به وجود آمده اند و هر کدام خصوصیات منحصر به خود دارند.در این مقاله رویکرد جدید استفاده از قلنون جاذبه و مفهوم جرم جهت بهینه سازی بررسی شده است. الگوریتم پیشنهادی با الهام از قوانین موجود در طبیعت طراحی شده و عاملهای جستجوگر مجموعه ای از اجرام می باشند. نتایج ارائه شده، عملکرد مناسب آن را در بهینه یابی نشان می دهد.