سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر جهانگردرفسنجانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه صنعتی شریف
سیدحسن میریان حسین ابادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با مطرح شدنXML به عنوان قالب داد های استاندارداینترنت، نیاز روزافزون به ذخیر هسازی و پر سوجوی کارا از داد ههایXML وجود دارد. یک راه برای دستیابی به این هدف تبدیل داده های XML به قالب رابطه ای به منظور استفاده از فن آوری پایگاه داده رابطه ای است. با وجود اینکه الگوریت مهای تبدیل مختلفی وجود دارد، بسیاری از آن ها کامل نیستند چراکه فقط روی جنبه های ساختاری متمرکز م یشوند و جنبه های معنایی را در نظر نمی گیرند. ولی این جنبه ها در طراحی شما برای ذخیره سازی، بهینه سازی پرس وجو و بررسی آنومال یهای به روز رسانی از اهمیت خاصی برخوردارند. در این مقاله روشی را برای تبدیلXML به رابطه ها در حضور وابستگی های تابعی بر مبنای الگوریتمInlining ارائه م یکند. محدودی تها که به صورت وابستگی تابعی مطرح می شوند در کنار محتوی و ساختار حفظ می شوند. با استفاده از این روش تا حد زیادی از افزونگی پرهیز می شود. به علاوه در این مقاله ثابت می کنیم که تمام رابطه های به دست آمده در فرم نرمال بویس-کادBCNF) هستند.