سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی چهاردولی – بخش مهندسی برق، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، گروه کنترل پژوهشکده م
محمود کریمی – بخش مهندسی برق، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، گروه کنترل پژوهشکده م

چکیده:

کارایی الگوریتمهای تخمین زاویه ورود (DOA) تاحد زیادی به مشخص بودن مکان سنسورهای آرایه وابسته است . اما در عمل در بسیاری حالت ها مکان این سنسورها به صورت دقیق مشخص نیست و باید با استفاده ازالگوریتم کالیبراسیون تخمین زده شود. دراین مقاله یک روش کلی مبتنی بر زیر فضا برای تخمین توان ورود سیگنال و شکل آرایه، که پیشتر معرفی شده است، را در نظر می گیریم و آن را برای ارایه کابلی قابل انعطاف مجددا فرمول بندی و حل می کنیم. این حل جدید برای آرایه کابلی باعث کاهش میزان محاسبات و کاهش میزان خطا نسبت به روش کلی می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها، که در مقابله ارائه شده است، موید کاهش میزان خطا در صورت استفاده از روش جدید هستند.