سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر رستگارنیا – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
محمدعلی طینتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
اعظم خلیلی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله الگوریتمی برای انتخاب پویای دسته ای از کاربران موجود در کانالهای MIMO پخش گسترده (MIMO BC) ، به منظور دسترسی به بیشینه کردن ظرفیت این سیستم ها ارائه شده است. ویژگی اصلی الگوریتم پیشنهاد شده حجم پایین محاسباتی آندر مقایسه با الگوریتم های مشابه می باشد. با استفاده از الگوریتم پیشنهادی و تخصیص توان بهینه برای کانالهای MIMO BC می توان به نتایج قابل قبولی از نظر ظرفیت سیستم دست یافت. نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام یافته نیز کارایی مناسب الگوریتم را نشان میدهد.