سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویا اسدی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا
کیوان ناوی – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

این مقاله الگوریتم کارآمد برای ضرب کننده های پیمانه ای ارائه میدهد. ضرب کننده جدیدی معرفی گردیده است که از نظر مصرف توان و تاخیر بهینه سازی شده است. الگوریتم پیمانه ای ارائه شده است که از خصوصیات سیستمهای عددی افزوده در نمایش اعداد بهره برده است. بهبود در طراحی کاهنده های حاصلضرب جزئی حاصل شده است و مشکل ارتباطات پیچیدهبرطرف گردیده است. سرعت بالاتر با استفاده از ساختار درختی حاصل می شود. درخت Wallace ارائه شده دارای معماری بهبود یافته ای نسبت به درخت دودویی است. برای محاسبه جمع نهایی، جمع کننده پیش بینی رقم نقلی جدید بر اساس زنجیره منچستر و با تکنولوژی DCVS به منظور به دست آوردن خروجی در کمترین زمان ارائه شده است. طراحی نهایی از نظر تعداد ترانزیستور ۹/۸%توان مصرفی ۶/۸% و تاخیر ۷/۳% نسبت به طراحیهای دیگر بهبود یافته است.