سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین قاسم زاده طهرانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
حیدر طوسیان شاندیز – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ترکهای سطح آسفالت یکی ازمهمترین و شایعت رین انواع خرابیها در روسازی راه می باشد و علیرغم اهمیت زیادی که دارند شناسایی و طبقه بندی آنها با روشهای دستی به دلیل زمان و هزینه زیادی که لازم دارد و نتایج غیر یکسان آن در یک شبکه بزرگ راه عملی و امکان پذیر نیست لذا استفاده از روشهای خودکار و هوشمند برای شناسایی ترکها تعیینموقعیت آنها در شبکه راه و تعیین شدت و مساحت ترک خوردگی بطور روزافزون مورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله برای طبقه بندی ترکهای سطح اسفالت که تصاویر آنها قبلا پردازش شده اند یک الگوریتم جدید مبتنی بر تئوری فازی پیشنهاد شده است یک الگوریتم جدید مبتنی بر تئوری فازی پیشنهاد شده است همچنین چند نمونه از تصاویر ترک خوردگی آسفالت نیز با استفاده از این الگوریتم طبقه بندی شده اند.