سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن منصف – استاد یار گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران
امین طاهری اسبق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید برای تشخیص وقوع جریان هجومی در ترانسفورماتورهای قدرت به منظور متوقف کردن عملکرد رله های حفاظتی ترانسفورماتور هنگام وقوع جریان هجومی ارائه می شود . این الگوریتم در واقع از تعمیم دادن الگوریتم های معمول قبلی که براساس اندازه گیری نسبت » دامنه « هارمونیک دوم جریان هجومی به هارمونیک اصلی عمل می کنند، به دست آمده است . در الگوریتم جدید به جای اینکه نسبت دامنه هارمونیک دوم به هارمونیک اصلی اندازه گیری شود، نسبت بین فازور هارمونیک دوم جریان هجومی به فازور هارمونیک اصلی اندازه گیری می شود . لذا بااستفاده از این روش هم دامنه و هم فاز جریان هجومی مورد بررسی قرار می گیرد . با استفاده از اطلاعات مربوط به فاز جریان هجومی، الگوریتم جدید قادر است که بین جریان های تفاضلی ایجاد شده بر اثر جریان هجومی و آنهایی که بر اثر خطاهای داخلی به وجود می آیند تمایز بهتری قایل شود .