سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین مهاجرزاده – گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی
محمدحسین یغمایی – دانشیار گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

چکیده:

فراهم نمودن کیفیت سرویس یکی از مهمترین نیازهای اینترنت می باشد. مسیریابها نقشی اساسی در پیاده سازی کیفیت سرویس بر عهده دارند. مدیریت صف از مهمترین بخشهای مسیریاب است. حفظ عدالت در تقسیم فضای صف میان جریانهای مختلف پارامتری مهم در کارایی الگوریتم مدیریت صف می باشد. چگونگی رفتار الگوریتم مدیر صف با ترافیک های بدرفتار که در صورت رخ دادن تداخل در شبکه غیر مسئولانه برخورد می نمایند اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله الگوریتمFuzzy Balanced RED که بر پایهالکوریتم شناخته شدهBalanced REDطراحی شده است ارائه می گردد. هدف اصلی الگوریتم پیشنهادی حقظ عدالت میان جریانهایمختلف در استفاده از صف می باشد. در الگوریتم پیشنهادی از کنترل کننده فازی برای تصمیم گیری استفاده می شود. در مقاله حاضرالگوریتم پیشنهادی بصورت کامل شرح داده شده و با ارائه نتایج شبیه سازیهای اجرا شده برتری آن بر الگوریتم Balanced REDنشان داده می شود.