سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم السادات صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تحصیلات تکمیلی واحد تهرا
ابوالفضل طرقی حقیقت – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهدی دهقان – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پیمان ادیبی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ، دو الگور یتم توز یع شده همه منظوره بر اساس کولونی مورچه ها را پیشنهادخواهیم داد . این دو الگوریتم به منظور حل هر چه موثرتر و کارآ مدتر مسئله مسیریابی چندپخشی بر اساس تحقق چند ین محدودیت کیفیت سرویس پیشنهاد می شود . اساس الگو یتم های پیشنهادی برگرفته از قابلیت و توانایی مورچه ها در پیدا کردن کوتاهترین مسیر بین لانه و منبع غذا می باشد . نتایج شبیه سازی انجام شده نشان می دهد که شیوه های پیش نهادی می تواند بطور موثر و کارآمد مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کیفیت سرویس را به انجام رساند